12-01-21
Các bài báo phỏng vấn và phát hành trang ASCII.jp Fore-Microsite đã được đăng.

Trong bài phỏng vấn “Tôi hiểu xu hướng tiếp theo, Fore- “, đại diện của chúng tôi, CEO ông Yuto Tanaka, nói về hình ảnh tương lai của Fore-. (Chỉ phiên bản tiếng Nhật)

ASCII.jp Fore-Microsite:https://ascii.jp/fore-/
Bài phỏng vấn:https://ascii.jp/elem/000/004/073/4073709/

< Back< Back< Quay lại